Một Doanh Nhân Thành Đạt Sẽ Đặt Câu Hỏi Như Thế Nào?

Khi mới khởi nghiệp, chúng ta phải làm hầu hết mọi thứ, không có người giúp đỡ, không có công cụ hỗ trợ.

Tuy nhiên, càng về sau, những công việc chúng ta DOING, tức là những công việc chúng ta phải “làm”, sẽ được giao cho người khác, để chúng ta dần dần dành thời gian cho việc LEADING, là những công việc mang tính chất “lãnh đạo”.

Ví dụ, khi tôi nói chuyện với một người, nếu họ nói họ dành phần lớn thời gian để thiết kế website, thì tôi biết là họ đang làm Doing.

Hoặc nếu họ hỏi những câu hỏi như làm thế nào để chạy quảng cáo, thì tôi biết họ làm Doing chứ không phải Leading công việc đó.

Nghĩa là họ đang làm quản lý hay nhân viên triển khai công việc đó.

Trái lại, nếu tôi nói chuyện với những doanh nhân thật sự, họ sẽ hỏi những câu hỏi như “làm thế nào để 10X doanh nghiệp” – những câu hỏi liên quan đến việc Leading.

Khi nghe những câu hỏi đó, tôi sẽ biết họ đang ở đâu, họ có phải lãnh đạo không.

Để làm điều này, chúng ta sẽ cần những bộ công cụ khác nhau, những câu hỏi khác nhau, công việc khác nhau.

Tuy nhiên, vấn đề là chúng ta sử dụng công cụ nào, câu hỏi nào, công việc nào đối với từng nhóm người khác nhau.

Nếu chúng ta có lựa chọn đúng, ý tưởng đúng ngay từ đầu thì chúng ta triển khai công việc sẽ rất dễ dàng.

Lựa chọn đúng quan trọng hơn nỗ lực. Khi chúng ta có lựa chọn đúng rồi, cộng với nỗ lực, mọi thứ sẽ rất tuyệt vời.

Nếu nỗ lực mà lựa chọn không đúng đắn, thì tất cả sẽ là lãng phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *